• Montenegro Bonus, Vaša tačka oslonca!

  • TNG (tečni naftni gas) - Podgorica

    TNG sfera kapaciteta od 1.000m3, sa kompletnom opremom, namijenjena snabdijevanju privrede i građana gasom. Otvorena mogucnost uspostavljanja saradnje sa proizvođačem opreme; putem potencijalnih zajedničkih ulaganja – mogućnost punjenja vozila koja kao pogonsko gorivo koriste gas.

Dobrodošli na naš sajt!

Montenegro Bonus DOO Cetinje, državna kompanija, osnovana sa ciljem valorizacije resursa u vlasništvu Države Crne Gore. Registrovana za proizvodnju i promet roba i usluga širokog spektra djelatnosti, kompanija se primarno bavi prometom roba i usluga iz oblasti gasa i naftnih proizvoda.